Výcvik facilitátorů
rozšířených stavů vědomí

Grof Legacy Training

Grof® Legacy Training  je mezinárodní projekt Stanislava Grofa a jeho ženy Brigitte

Po celém světě nyní vznikají unikátní výcviky pod touto hlavičkou, které si stanovují za cíl předávat a šířit celoživotní odkaz vědce, lékaře a průzkumníka vědomí Stanislava Grofa. Manželé Grofovi pověřili tímto úkolem také Stanislava Kudrleho a Michaela Vančuru, dlouhotelé praktiky holotropního dýchání a terapeuty s bohatou zkušeností na poli integrace holotropních stavů vědomí, adiktologické terapie a terapie psychospirituální krize . Grof Legacy Training Czech nabízí možnost seznámit se do hloubky s vědomostmi, které za celý život nashromáždil a do ucelené teorie systematizoval Stanislav Grof, ale také otevírá příležitost získat jedinečné dovednosti, zkušenosti a informace o využití holotropních stavů vědomí, výzkumu na poli neurověd a nejnovější poznatky z oblasti psychedelického výzkumu.

Čtyřletý komplexní výcvik zaměřený
na facilitaci rozšířených stavů vědomí.  

 

Pro koho je výcvik určen

Po celém světě nyní vznikají unikátní výcviky pod touto hlavičkou, které si stanovují za cíl předávat a šířit celoživotní odkaz vědce, lékaře a průzkumníka vědomí Stanislava Grofa. Manželé Grofovi pověřili tímto úkolem také Stanislava Kudrleho a Michaela Vančuru, dlouhotelé praktiky holotropního dýchání a terapeuty s bohatou zkušeností na poli integrace holotropních stavů vědomí, adiktologické terapie a terapie psychospirituální krize . Grof Legacy Training Czech nabízí možnost seznámit se do hloubky s vědomostmi, které za celý život nashromáždil a do ucelené teorie systematizoval Stanislav Grof, ale také otevírá příležitost získat jedinečné dovednosti, zkušenosti a informace o využití holotropních stavů vědomí, výzkumu na poli neurověd a nejnovější poznatky z oblasti psychedelického výzkumu.
 

Podmínky přijetí do výcviku  

Vyplnění motivačního dotazníku, zdravotního dotazníku a absolvování přijímacího pohovoru

Splnění zdravotních podmínek pro sezení s Grofovým dýcháním. Případné kontraindikace zjišťujeme zdravotním dotazníkem a pohovorem.

Předchozí zkušenost s holotropním dýcháním pod vedením certifikovaného lektora GLT nebo GTT 

Výhodou je psychologické, psychiatrické vzdělání nebo vzdělání podobného směru, absolvování psychoterapeutického výcviku. Zkušenosti s rozšířenými stavy vědomí 

 .  

Struktura výcviku

 

  • Výcvik je koncipován jako sebezkušenostní pro uzavřenou skupinu a je ukončen v případě úspěšného splnění požadavků certifikací o absolvování mezinárodního výcviku Grof® Legacy Training v transpersonální psychologii, holotropních stavech vědomí a Grof® breathwork dále Grofově dýchání (holotropním dýchání)
  • Skládá se z 7 týdenních modulů, 4 prodloužených víkendů a týdenního certifikačního modulu, obsahuje také samostatnou práci v teoretických a praktických dovednostech, výcvikovou supervizi.

 .  

Podmínky pro absolvování celého výcviku

 

   • Úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.
   • Účast na 7 modulech a 4 prodloužených víkendech
   • Splnění podmínek pro certifikaci:  sestavení hudebního setu, prokázání schopnosti vést sezení s Grofovým dýcháním, příprava sese, její vedení, uzavření a integrace. Závěrečná reflexe významu výcviku pro osobní cestu a reflexe osobního transformačního procesu.
   • Úspěšné absolvování certifikačního modulu 

Výcvikové moduly

 

Modul 1 Teorie a praxe Grof® Breathwork “

(dále jen  Grofovo dýchání – holotropní dýchání)

Modul 2  Hudba a zaměřená práce s tělem (focused bodywork) v holotropních stavech vědomí 

Modul 3 – Etika práce s rozšířenými (holotropními) stavy vědomí, integrace

Modul 4 – Psychopatologie, architektura emočních a psychosomatických poruch, závislosti, agrese a chamtivost, trauma a jeho úzdrava

Modul 5 – Psychospirituální krize jako transformace. Provázení procesem umírání

Modul 6 – Transpersonální úroveň psychologie, archetypální astrologie, psýché a kosmos 

Modul 7 – Rámec psychedelické zkušenosti. Psychedelika, historie využití, výzkum

Modul 8 Závěrečný certifikační

Prodloužené víkendy

Pro uzavřenou skupinu směřující k certifikaci bude probíhat vždy jedenkrát ročně prodloužený víkend od čtvrtka do neděle, zaměřený na osvojení a praktikování dovedností. Frekventanti výcviku si nejen vyzkouší vedení skupiny, přípravu a vedení sese, provádění práce s tělem, sestavení hudebního setu, ale také uzavírání procesů a integrační dovednosti. K dispozici bude tým zkušených facilitátorů, připravených podělit se o své zkušenosti a zodpovědět otázky týkající se jak teorie tak praxe.

Výcvik je ukončen certifikací,která absolventy opravňuje k samostatné facilitaci Grofova dýchání. Současně přináší významné poznatky pro doprovázení osob v psychospirituální krizi, v  procesu smrti umírání jako i v dalších podobách holotropních stavů vědomí a jejich nezbytné integraci.

 

Výcvik není akreditován Českou asociací pro psychoterapii. 

Výcvikové aktivity prováděné v přímém osobním kontaktu, zejména pak Grofovo dýchání, budou uskutečňovány podmíněně a v respektu k hygienicko epidemiologickým opatřením vyhlášeným vládou pro styk osob v uzavřených prostorách a podmínkami stanovenými manželi Grofovými.

Uzavřenou skupinu doplní v modulech 2-7 externisté v maximálním počtu 10, kteří se zúčastní v těchto modulech pouze teorie a sebezkušenosti v Grofově dýchání. Jejich agenda je vedena na webu v části “mimo výcvik”

366 hodin praxe, 194 hodin teorie

Cena výcviku 135 000,- Kč

Facilitace Grofova dýchání

Získáte teoretické znalosti a dovednosti k přípravě vhodného setu a settingu pro Grofovo dýchání, naučíte se jak provádět zaměřený bodywork, uzavírat sezení a vést sdílení a integraci procesu. Seznámíte se blízce s principem vnitřní léčivé síly. Naučíte se sestavit hudební set a pracovat s hudbou během sezení. Osvojíte si dovednost facilitátorské plné přítomnosti.

Role sittera a zažívajícího psychedelických sezení v legálním kontextu

Připravíme vás konceptuálně na bezpečné provázení psychedelickou zkušeností. Vybavíme vás teoretickými znalostmi pro asistování psychedelickému sezení a jeho integraci. Představíme vám znalosti přírodních národů a šamanskou praxi při práci s rostlinnými průvodci. Seznámíme vás s možnostmi výzkumu psychedelických látek a jejich terapeutickým využitím.

 

Transpersonální psychologie

Rozšíříme vaše znalosti o Grofovu kartografii lidské psychiky. Dotkneme se historických zdrojů traspersonální psychologie a významu spirituality v dnešní době a představíme některé osobnosti zastupující nové paradigma ve vědě, které ovlivnila transpersonální psychologie jako byli například D.Bohm, Fritjov Capra, Rick Tarnas nebo R.Scheldrake. Představíme vám nové pohledy na psychopatologii lidské psyché z pohledu rozšířených stavů vědomí.

Podpora osob v psychospirituální krizi

Seznámíte se s konceptem psychospirituální krize jako s jedním z holotropních stavů vědomí a s konkrétními projekty péče o jedince v psychospirituální krizi.

Doprovázení osob v procesu umírání

Seznámíme se s tématem smrti a umírání v reálné i symbolické podobě. Pohlédneme na smrt jako na transformační proces vědomé účasti na konci fyzického života.

Studium archetypální astrologie pro práci s holotropními stavy vědomí

Nahlédneme do jazyka symbolů a představíme vám principy hlubinné psychologie, archetypů. Naučíme se navigovat ve starých mystických mapách.

Registrace do tohoto běhu výcviku Grof Legacy Training je uzavřena.

Pro omezený počet zájemců je možné účastnit se pouze vybraných modulů. Pokud máte zájem prohloubit své znalosti a dovednosti, prosím registrujte se do našeho mailing listu. Zašleme Vám informace o konaných modulech a seminářích.