Stanislav Kudrle

Stanislav Kudrle

Psychiatr, psychoterapeut, adiktolog a supervizor

Narozený v r. 1953 vystudoval Lékařskou fakultu UK v Plzni a promoval v r. 1977. Kromě psychiatrického vzdělání a tří atestací absolvoval psychoterapeutické, body-terapeutické a supervizní výcviky: SUR, mezinárodní výcvik IEDATTP v psychoterapii závislostí a holotropní výcvik vedený Christinou a Stanislavem Grofem s certifikací v r. 1991. Je vůbec prvním českým certifikovaným facilitátorem holotropního dýchání v České republice. Vyučoval na LF UK v Plzni a jako člen Subkatedry pro Návykové nemoci IPVZ na doškolovacích akcích pro lékaře. Byl dlouholetým členem výboru odborné společnosti pro Návykové nemoci České lékařské společnosti J.E.Purkyně. V 90. letech vytvořil unikátní koncept odvykací léčby na Psychiatrické klinice v Plzni, který vedl a rozvíjel po dobu 15 let. Byl postaven na propojení dynamické psychoterapie a transpersonální psychologie s využitím holotropního dýchání. Po odchodu z kliniky pracoval dalších 11 let v soukromé praxi se zaměřením na dlouhodobou ambulantní léčbu závislých s využitím holotropního dýchání. Kromě toho pořádá již 30 let víkendové semináře holotropního dýchání v Plzni, spolupracoval na holotropním dýchání s kolegy i v Německu a ve Švýcarsku. Pracuje jako externí supervizor s výcvikem v ČIS.  Spolupracoval také s Českou televizí na několika vzdělávacích projektech na téma uplatnění holotropního dýchání u závislostí. Společně se S. Grofem se podílel na díle o holotropním dýchání v cyklu „Healing in Europe“. Přednášel na mnoha národních a mezinárodních konferencích zaměřených na adiktologii, kam přinášel transpersonální pohled na problematiku. V současnosti se věnuje hlavně supervizi, lektorství a Grofovu dýchání.

Registrace do tohoto běhu výcviku Grof Legacy Training je uzavřena.

Pro omezený počet zájemců je možné účastnit se pouze vybraných modulů. Pokud máte zájem prohloubit své znalosti a dovednosti, prosím registrujte se do našeho mailing listu. Zašleme Vám informace o konaných modulech a seminářích.