Petra Winette

Petra Winette

Psychoterapeutka

Petra Winnette vystudovala Pedagogickou fakultu University Karlovy. V této době v rámci dlouhodobého stipendia také studovala vývojovou a aplikovanou psychologii na University College Cork v Irsku. Získala doktorát v oboru srovnávací vědy (komparatistiky) na Filosofické fakultě University Karlovy. Získala Fulbrightovo stipendium a v roce 2017–18 byla na vědecko-studijním pobytu na prestižní Columbijské universitě v New Yorku na katedře psychologie a v laboratoři vývojové afektivní neurovědy.
Byla členem vědecké komise mezinárodního kongresu dětské a adolescentní psychiatrie IACAPAP 2018. Je doktorandem 1. lékařské fakulty UK v oboru lékařské psychologie a psychopatologie.

Jejím hlavním odborným zájmem je vývojová neurověda a biologická psychologie raného vývoje, attachment a sociální kognitivní neurověda. Zajímá ji, jak rané adversní zkušenosti ovlivňují vývoj mozku, paměť a chování během celého života. Realizuje výzkum následků traumatu v kojeneckém období na neurobiologický a sociální vývoj.

Petra Winnette je certifikovaným psychoterapeutem v metodě Pesso Boyden System Psychomotor (USA) a v metodě Dyadické vývojové psychoterapie (USA). Je také certifikovaným terapeutem, konzultantem a lektorem v Terapii zaměřené na attachment a v Motivačních rozhovorech.
Petra Winnette spoluzaložila v roce 2003 Institut rodinné péče Natama, který vede a kde má rozsáhlou klinickou terapeutickou praxi s dětmi (a jejich rodinami) a s dospělými, kteří prošli závažnými adverzními dětskými zkušenostmi, včetně raného pobytu v institucionálních zařízeních a nemocnicích bez primárního pečovatele.
Petra Winnette pravidelně presentuje na národních a mezinárodních konferencích a napsala a publikovala řadu odborných knih. Celý život se také věnuje malířství a praxi jógy a budhismu. V GLT je externím lektorem.

Registrace do tohoto běhu výcviku Grof Legacy Training je uzavřena.

Pro omezený počet zájemců je možné účastnit se pouze vybraných modulů. Pokud máte zájem prohloubit své znalosti a dovednosti, prosím registrujte se do našeho mailing listu. Zašleme Vám informace o konaných modulech a seminářích.