Michael Vančura

Michael Vančura

Psychoterapeut, zakladatel Diabasis

Studium FFUK obor klinická psychologie jsem ukončil v r.1975. Následně jsem pracoval v PL Dobřany a  psychiatrické léčebně Horní Beřkovice. 

Po 4 letech jsem začal pracovat v komunitě pro léčbu neuróz v Lobči a také v manželské poradně.  V roce 1983 jsem nastoupil jako psychoterapeut do Denního Socioterapeutického Sanatoria pro lidi s psychotickým onemocněním (DSS) při Pražské psychiatrické klinice. Postupně se moje pozornost přesunula k prevenci psychiatrické hospitalizace a možnosti využití krizové intervence- potenciálu okamžité pomoci lidem, kteří se dostanou do krize. Výsledkem bylo založení krizového centra RIAPS v roce 1991, kde jsem byl první čtyři roky ředitelem. Jednou z důležitých zkušeností, která mohla být realizována díky lůžkovému oddělení RIAPSU,  bylo rozpoznání  efektivity krátkodobých hospitalizací u lidí procházejících psychospirituální krizí.  Po odchodu z RIAPSU v r. 1998  pracuji jako  psychoterapeut v soukromé praxi. 

 

Na začátku 80 let jsem absolvoval v Německu 3 letý výcvik v Ericksonovské hypnoterapii.

V roce 1987 jsem vstoupil do výcviku v holotropním dýchání pod vedením Stanislava Grofa a Christiny Grofové. Výcvik jsem ukončil certifikací v r. 1992. V průběhu let 1994 až 1998 jsem procházel ve Švýcarsku výcvikem v PBSP /Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie/. Od roku 1995 jsem organizoval a později vedl nebo jsem se podílel na vedení skupin „studujících rozšířený stav vědomí“, jejichž součástí byl také vision quest, sweatlodge, holotropní dýchání, půst, edukace o psychospirituální krizi atd. 

Můj zájem o  rozšířené stavy vědomí mě vedl k tématu  psychospirituální krize a k založení sdružení DIABASIS v roce 2003. V této organizaci pracuji jako psychoterapeut a intervizor. Jsem zde také odpovědný za projekt výběrových přednášek pro studenty FFUK na téma “Úvod do transpersonálního myšlení”. Dalším projektem je  spolupráce s psychiatrickou léčebnou v Bohnicích a zprostředkování pomoci hospitalizovaným lidem, u nichž je rozpoznán soubor příznaků psychospirituální krize. 

Přibližně 15 let učím o tématu psychospirituální krize a komplikacích psychedelické zkušenosti v organizacích, které o téma projeví zájem. V rámci projektu MAPS pro traumatizované lidi jsem  terapeutem pro MDMA Asistovanou Psychedelickou Psychoterapii. 

Registrace do tohoto běhu výcviku Grof Legacy Training je uzavřena.

Pro omezený počet zájemců je možné účastnit se pouze vybraných modulů. Pokud máte zájem prohloubit své znalosti a dovednosti, prosím registrujte se do našeho mailing listu. Zašleme Vám informace o konaných modulech a seminářích.